Busquem una persona per incorporar-se a l’equip d’Acció Cominitària de l’entitat

Condicions:

Jornada completa 12 mesos, 19.434,00 euros anuals bruts. Incorporació el dia 15 de febrer.

Requisits:

Requisits imprescindibles:

  • Dona en situació d’atur inscrita al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
  • Mínim 1 any d’experiència o de vinculació en projectes vinculats amb l’agroecologia i el treball de la terra
  • Mínim 1 any d’experiència o de vinculació en processos comunitaris
  • Disposició de treballar en equip i en xarxa amb altres entitats

Requisits no imprescindibles, però que també es valoraran:

  • Experiència de treball o vinculació amb la infantesa
  • Capacitat organitzatives i de creació de xarxes
  • Capacitat d’adaptació
  • Comunicació assertiva
  • Es valorarà que sigui de Sant Boi de Llobregat

Tasques:

Tal com s’ha explicat l’actuació contractual es desenvolupa dins de la línia d’acció comunitària feminista en agricultura ecològica de l’entitat. Les tasques a desenvolupar seran: 

Suport a l’enxarxament local i l’acompanyament de les dones en la participació en espais més enllà dels grups setmanals. I suport a l’enxarxament global i estratègia conjunta territorial.


Equip de gestió de l’espai de criança de les sessions de matí i jornades de treball extraordinàries.


Producció de les sessions. La persona contribuirà a la de compra materials amb mirada de sostenibilitat.


Participació de les sessions i relatories.


Manteniment horts.

Acompanyament en les presentacions de l’informe. L’entitat ha realitzat una “diagnosi de necessitats de les dones, les entitats que treballen amb dones i l’administració que treballa amb dones, al municipi” i durant l’any 2022 farà les presentacions participatives de l’informe resultant. L’actuació contractual contempla la participació de la persona contractada en aquestes sessions de presentació participativa, com a membre dels horts. 

Formació: És condició del contracte la realització de les següents formacions subvencionades.

La formació en com parlar en públic s’aplica a totes les funcions de la persona contractada i en concret a les funcions de Participació de les sessions i relatories, Enxarxament global i estratègia conjunta territorial i Enxarxament local i l’acompanyament de les dones en la participació en espais més enllà dels grups setmanals. 

El treball en equip és una formació que servirà per a totes les funcions a realitzar, ja que malgrat que aquesta persona desenvolupa les seves funcions de manera independent, s’haurà de coordinara amb la resta de l’equip per fer els traspassos i per prendre decisions de forma col·lectiva. 

La formació intel·ligència emocional s’ha seleccionat sobretot per facilitat la funció de Gestió de l’espai de criança de les sessions de matí i jornades de treball extraordinàries.