Debatem sobre la sostenibilitat del sistema agroalimentari i l’aposta pels circuits curts

El projecte d’APS sobre el dret a l’alimentació a l’Institut Montjuïc continua endavant. En l’última sessió, l’alumnat ha comparat els elements propis de l’agricultura ecològica i industrial per tal de conèixer més els dos models. Els i les joves han debatut sobre les especificitats i avantatges que suposa l’agricultura ecològica per l’economia local. A més, noies i nois han vist que un sistema sostenible afavoreix el medi ambient, redueix l’efecte hivernacle i garanteix el drets a l’alimentació i al treball.

Els grups de 3r d’ESO han constatat que la promoció dels circuits curts de la cadena alimentària (CCC) milloren l’entrada dels petites productores i cooperatives ecològiques al mercat. Els i les joves també han debatut sobre l’impuls dels CCC, una aposta que permet fer front als grans capitals i que posa en valor l’economia a petita escala.

Els i les joves han treballat conceptes com la producció intensiva, en què es cultiven molts aliments en un espai reduït, i la producció extensiva, en què s’aposta per un únic cultiu en un gran espai mecanitzat. L’alumnat ha descobert que l’agricultura convencional enllaça els models productius intensiu i extensiu i redueix els costos. En canvi, els cultius ecològics i els projectes sostenibles suposen despeses superiors i el marge de benefici disminueix fins al punt de no poder competir en el mercat.

La sessió també ha inclòs un debat sobre les diferències entre els productes empaquetats i a granel. L’aposta de les grans superfícies pels productes envasats incrementa les minves ja que les empreses rebutgen els diferents calibres dels aliments. Així mateix, els dos grups han reflexionat sobre el petit comerç i les grans superfícies, establiments d’existència recent. L’alumnat ha explicat que els supermercats descobreixen què volem els consumidors i les consumidores a través d’estudis sobre el nostre consum.

L’activitat s’ha enllaçat amb la sessió anterior per mitjà d’il·lustracions. A partir de les imatges, els i les joves han conclòs que el capitalisme comporta la distribució heterogènia del capital i el control de les grans empreses sobre el sistema agroalimentari. A més, les persones tenim poca informació i falta de consciència sobre el consum a conseqüència del model econòmic.

Noies i nois han repassat conceptes relacionats amb la sostenibilitat i s’ha promogut la reflexió i el debat a l’aula per tal de consolidar un aprenentatge vivencial i horitzontal. Durant la sessió, també s’han recollit les reflexions de l’alumnat sobre l’activitat sobre la situació de la dona en l’agricultura.

Vols saber-ne més?

Aquesta activitat forma part del projecte d’Aprenentatge i Servei a “Transformem el valor dels aliments: innovació en el circuit alimentari ecològic – Fase 2: Consolidació” que impulsem a l’Institut Montjuïc gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona. L’Aprenentatge i Servei entén l’acció pedagògica com una pràctica transformadora que vol empoderar l’alumnat per exercir una ciutadania activa i responsable. L’objectiu de l’aprenentatge: conèixer el maneig de l’agricultura ecològica des de la planificació fins a la comercialització. L’objectiu del servei: introduir les minves que es donen entre la producció i la comercialització alimentària dins del circuit de consum actual.