L’equip de DESOS es forma en l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans

L’equip de projectes de DESOS ha participat en el curs “L’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH) als projectes de cooperació” impartit per l’Institut de Drets Humans de Catalunya durant els mesos d’octubre i novembre als municipis de Sant Boi de Llobregat i Esplugues de Llobregat.

La formació ha permès a les treballadores i treballadors de DESOS aprofundir i conscienciar-se de la importància de l’EGiBDH en totes les fases d’un projecte (identificació, disseny i formulació, seguiment i avaluació). A la vegada, ha facilitat la capacitat de poder dotar-se de les eines necessàries perquè aquest enfoc sigui l’eix transversal de tots els projectes que DESOS formula i desenvolupa.

Tal i com afirma l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’EDGiBDH integra l’enfocament de gènere i l’enfocament basat en drets humans en un de sol com a eix vertebrador estratègic, operatiu i organitzatiu de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Tot i així, és important que els projectes, tot i no ser de cooperació, s’apropin a aquest enfocament integrat. Per això, encara que en un principi el curs estava orientat als projectes de cooperació, des de l’entitat es va creure necessari que també el cursessin els i les treballadores de projectes d’Educació per a la Justícia Global i l’àrea de comunicació.

Actualment, tot i buscar que el gènere i els drets humans siguin factors vertebradors dels projectes, encara resulta complicat adaptar-ho d’una forma transversal i integral durant tot un projecte. La tradicional, però encara vigent, cooperació al desenvolupament (caracteritzada per la clara divisió dels rics països del nord i els pobres països del sud) és una realitat existent en la manera de treballar i d’entendre la cooperació per molta gent i per moltes entitats i institucions.

D’aquesta manera, per a garantir que DESOS se suma a aquesta nova forma d’entendre, realitzar i desenvolupar projectes, s’ha cregut oportú adquirir aquests coneixements i entendre les bases d’aquest nou enfocament. Tot i estar encara en construcció, l’EGiBDH posa les persones, les relacions de gènere i els drets humans al centre dels projectes amb la finalitat de transformar les desigualtats existents per assolir la justícia social i la igualtat efectiva de les dones i els homes.