Noves incorporacions pel projecte d’Aprenentatge Servei

Necessitem incorporar a l’equip d’educació de l’entitat a 2 persones amb perfils molt proactius i experiència i/o coneixements sobre drets humans, en concret sobre el dret a l’alimentació i la sobirania alimentària, amb l’objectiu d’estendre un projecte d’Aprenentatge Servei. També necessari habilitats i coneixements sobre treball comunitari per la creació de la xarxa educativa amb diversos instituts de secundària a Barcelona i agents de l’àrea del comerç, hosteleria i institucionals de l’àrea metropolitana. Oferim un contracte en pràctiques de 6 mesos a jornada completa, prorrogable a un any (en funció de les resolucions de subvencions sol·licitades).

Vacants:

TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ ESPECIALITZADA EN APS I ALIMENTACIÓ

Funcions:

 • Recerca, contacte i establiment de convenis amb centres educatius de Secundària de Barcelona i l’àrea metropolitana per implementar un projecte d’APS
 • Disseny d’unitats didàctiques i implementació de continguts i formacions a joves a les aules de secundària
 • Elaboració i redacció d’ informes d’avaluació
 • Contacte , establiment de sinèrgies i treball en xarxa amb entitats i institucions del territori relacionades amb l’àmbit de l’alimentació, l’agricultura i, en concret, el dret a l’alimentació
 • Contacte, establiment de sinèrgies i treball amb els ajuntaments i ens municipals per promoure formació al personal tècnic sobre la implementació d’un projecte d’APS vinculat al dret a l’alimentació als municipis del Baix Llobregat
 • Tasques de formulació, gestió, seguiment i justificació dels projectes educatius

Requisits:

 • Estar inscrit/a com a demandat d’ocupació al SOC i al Programa de Garantia Juvenil
 • Formació universitària finalitzada. Estudis: psicopedagogia, magisteri, educació social, educació ambiental
 • Es valoraran específicament els coneixements i/o experiència relacionada amb projectes d’APS i/o comunitaris, així com relacionats amb el dret a l’alimentació, la sobirania alimentària, l’agricultura o l’agroecologia.
 • Indispensable tenir coneixements sobre drets humans i perspectiva de gènere
 • Indispensable experiència en dinamització d’activitats amb joves, preferible vinculada amb l’educació formal o no formal.
 • Proactivitat i gran capacitat per treballar de manera autònoma i en equip
 • Redacció i comunicació oral excel·lents
 • Desitjable estudis i/o experiència en el tercer sector en treball per projectes
 • Necessària certa flexibilitat horària
 • Es valoraran específicament els coneixements i/o experiència relacionada amb projectes d’APS i/o comunitaris, així com relacionats amb el dret a l’alimentació, la sobirania alimentària, l’agricultura o l’agroecologia
 • Edat màxima: 29 anys

S’ofereix:

 • Contracte en pràctiques del 31 d’octubre 2019 a 30 d’abril de 2020
 • Jornada completa, 40 hores setmanals (flexibilitat horària i possibilitat de fer algunes hores de teletreball)
 • Salari: 1.200 euros bruts mensuals
 • Possibilitat de prorrogar el contracte i augmentar el salari segons conveni
 • Lloc de treball: Sant Boi de Llobregat i Barcelona

DEMANEM:

Enviar els següents documents i informació a l’adreça cooperacio.desos@pangea.org amb l’assumpte “Oferta tècnic/a educació” fins al 20 d’octubre:

 • CV actualitzat, que inclogui data de naixement, DNI i telèfon de contacte
 • Carta de presentació, destacant els aspectes del CV que encaixin amb els requisits del lloc de treball, i en especial l’experiència i/o coneixements sobre drets humans o APS
 • Especificar la inscripció al Programa de Garantia Juvenil