Les sinèrgies de DESOS amb entitats locals a San Miguelito (Nicaragua) ja estan en marxa amb les dones com a protagonistes

A partir del dia 1 de desembre, DESOS desenvoluparà a San Miguelito (Nicaragua) un nou projecte que porta per nom “Les dones com a motor de desenvolupament socioeconòmic a San Miguelito.”  En aquest marc, s’han creat sinèrgies de col·laboració amb entitats locals nicaragüenques com “Fumsami” i “El Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM)”, per a poder treballar de la manera més satisfactòria possible.

Des de DESOS es dóna molta importància al fet de teixir xarxes amb altres entitats perquè es creu que els millors resultats s’aconsegueixen compartint experiències i treballant per àmbits d’especialització. És per això que s’ha creat el vincle amb el CMM, ens de renom internacional especialitzat en la defensa dels drets de les dones. Aquest busca “crear un món equitatiu i just per a totes les persones, especialment per a les dones, nenes i nens i adolescents, on no existeixin fronteres econòmiques i socials, ni racials ni de gènere”.

El nou projecte, que treballarà sobretot amb el col·lectiu femení garantint que pugui tenir major accés al crèdit, considera indispensable que, per a qualsevol projecte empresarial, es capaciti a les dones més enllà de la pròpia formació tècnica, reforçant les seves aptituds personals i fomentant la seva autoestima i creixement personal. Això, s’aconseguirà a través de trobades col·lectives amb varies dones emprenedores, fomentant l’intercanvi d’experiències i la posada en comú de coneixements i recursos.  Així, es vol crear una xarxa de dones emprenedores que, any rere any pugui retro-alimentar-se. Les mateixes dones que formin la xarxa seran, en una primera etapa, receptores de formació i apoderades i, en una segona etapa, formadores i apoderadores. Aquesta metodologia de treball s’anirà repetint amb el pas dels anys i s’aconseguirà crear una xarxa que, amb el temps, pugui funcionar de manera autònoma i sostenible.

És en aquest sentit doncs, que s’ha realitzat una primera trobada, el dia 30 d’octubre, liderada pel CMM. En ella hi han participat tant membre de l’equip de DESOS a San Miguelito com membres de Fumsami (Fundación de Mujeres de San Miguelito) entitat que també treballarà en el projecte.

Aquestes participants, gràcies a la trobada que s’ha denominat “de diagnosi” han buscat construir de forma participativa un diagnòstic de necessitats, tant en la metodologia com en continguts. Aquests seran incorporats i impartits, pels equips de DESOS i FUMSAMI, en les capacitacions a les primeres dones que formin part de la xarxa de dones productores.  L’objectiu final és garantir que dones tant del nucli urbà com de les comunitats rurals de San Miguelito es vegin capaces d’iniciar projectes empresarials sentint-se segures tècnica i personalment.

Aquesta primera jornada doncs, es valora molt positivament i ha servit per començar a treballar l’apoderament. D’ella, se n’extreuen les primeres conclusions que, sobretot, estan relacionades amb l’apoderament personal: la importància d’aprendre a reaccionar i gestionar bé els conflictes així com tenir més espais de participació, controlar la impaciència i valorar més la pròpia salut, no buscar el perfeccionisme i poder descomplexitzar allò que pot ser senzill.

A Nicaragua, segons un estudi realitzat per Baltodano i Pacheco l’any 2014, la bretxa salarial entre els homes i les dones és del 30%. A més a més, són aquestes qui assumeixen totes les responsabilitat reproductives . Per altra banda, la força laboral femenina està inclosa dins del sector informal en un 76% i, seguint en aquest sector informal, segons l’informe de la PNUD del 2014, les dones en l’àmbit urbà cobren un salari el 17,2% inferior al dels homes i, en l’àmbit rural, un salari gairebé del 50% inferior al dels homes.