Cerquem una tècnica per l’espai de criança

DESOS Opció Solidària necessita incorporar a l’equip d’acció comunitària una persona que ocupi s’encarregui de l’espai de criança del projecte a Sant Boi de Llobregat

Requisits:

 • Formació o experiència prèvia en projectes pedagògics amb mirada antiracista, anticapitalista i transfeminista.
 • Coneixements o experiència o molta motivació en explorar eines de l’educació popular.
 • Capacitat d’autonomia i de ser motor.
 • Eines per al consens i habitar aportant en espais democràtics i de cures en els grups.
 • Experiència, formació o molt interès o motivació en treball amb infància en contextos comunitaris de vegades vulnerabilitzats.

Tasques:

 • Planificar, organitzar i dinamitzar les activitats de les sessions d’horts (dijous de 16h a 22h) i ocupar-se de l’elecció i la compra del material del grup de criança.
 • Dissenyar un dossier amb uns objectius, dinàmiques, sortides, acords, amb el grup perquè es pugui fer un aprenentatge planificat.
 • Fomentar amb estratègies de vinculació el compromís amb l’espai per part de les famílies i mantenir comunicació i seguiment amb les famílies dels processos dels infants i de la participació.
 • Gestionar l’hort de l’espai de criança amb la infància.
 • Atendre i acompanyar als infants des del respecte i les cures.
 • Estar atenta a les relacions de les persones dels horts comunitaris amb infància.
 • Participar de les reunions setmanals i mensuals del projecte (dilluns de 16.30h a 19h). Estar als grups de Whatsapp. I assistir a les sortides extraordinàries fora de l’horari de les sessions.

Es valorarà:

 • Formació o experiència en facilitació de grups i especialització en educació.
 • Recursos per a sostenir situacions de patiment complexes i llegir i acompanyar més enllà de l’acció.
 • Compromís i creença en la tasca educativa comunitària emancipadora.
 • Saber identificar necessitats del grup.
 • Persona conciliadora.
 • Tenir coneixements o molt interès per aprendre sobre agricultura ecològica i poder plantejar activitats en aquest àmbit.
 • Es prioritzarà dones i persones d’identitats dissidents, persones migrades i que tinguin una situació vulnerabilitzada en altres feines.

S’ofereix:

 • Contracte fins a desembre 15 hores setmanals segons categoria C del conveni d’acció social de 762,87 euros bruts mensuals
 • Horaris fixos marcats a la descripció anterior i altres ocasions en caps de setmana o altres dies de la setmana esporàdicament.
 • Probabilitat que sigui alguns dilluns de 9h a 12h.

Demanem:

Enviar el CV actualitzat a l’adreça acciocomunitaria@desosong.org amb l’assumpte “Oferta Espai de criança” fins al 30 de juny.